Lexicon
University of Pretoria School of Architecture 50 Alumni Exhibition Contributors

_____________________________________________________

50 jaar argitektuur - Alumni van die
Departement Argitektuur,
Universiteit van Pretoria

50 years architecture - Alumni of the
Department of Architecture,
University of Pretoria

Pretoriase Kunsmuseum, 7-25 Julie 1993
Pretoria Art Museum, 7-25 July 1993

List of contributors and projects
Lys van deelnemers en projekte

* Die uitstallende alumni hieronder is deur 'n keurpaneel van die Departement Argitektuur, UP, genooi om aan die uitstalling deel te neem:
* The exhibiting alumni below were invited by a selection panel of the Department of Architecture, UP, to take part in the exhibition:

Kategorie 1 - Werk van praktiserende argitekte
Category 1 - Work by practising architects

1.1 BARNARD, M C

1.2 BERGENTHUIN, J G

1.3 BRITZ, B J

(*) = Britz Scholes
(**) = Britz Scholes Abramowitch
(***) = BSADH

1.4 BRYAN, L D

1.5 DE BEER, P

1.6 DE RIDDER, J

1.7 DU TOIT, A E

1.8 EVANS, T L

  • Houses (1987-93)
  • Pretoria High School for Girls
  • St Gregory College

1.9 FAGAN, G T

1.10 HATTINGH, P

1.11 HOLM, Prof D en HOLM, A

1.12 HONIBALL, T

1.13 JOOSTE, K (wyle)

1.14 JOUBERT, O

1.15 KAMMEYER, H

My family house in Jukskei Park serves as vehicle to describe design principles derived from previous projects (as shown), and which influences future projects and responses.

1.16 KRUGER, CM

* = in vennootskap met SW LE ROUX en J UYS
# = vir MV3 Argitekte

1.17 LE ROUX, Dr S W en UYS, J

1.18 MEHL, J

In partnership with Llew BRYAN:

Independently:

  • House Mehl 1988 - 1990
  • Watercolours and drawings: 1992 -

As partner in STEYN & VILJOEN Architects:

  • Proposed extension to University of Pretoria Faculty of Dentistry

1.19 PAUW, S

1.20 PRELLER, D

1.21 ROOS, P

1.22 ROXIN, E

Group 1:

Group 2 (Awarded projects):

1.23 SANDROCK, B (wyle)

1.24 STOKES, B

  • Various projects

1.25 SWANEPOEL, P

1.26 VAN WIJK, J

In die kantoor van MEIRING & NAUDE:

In die kantoor VENNOOTSKAP JAN VAN WIJK:

In samewerking met W 0 MEYER:

  • RAU (1962-75)

1.27 WASSERFALL, Dr J

Nota: Die volgende alumni is genooi om aan die uitstalling deel te neem maar kom om goeie redes nie deelneem nie:
Note: The following alumni were invited to exhibit, but notified their inability to do so for various good reasons:

DE BEER, D S
PRETORIUS, E
GERNEKE, C
SMIT, W
KEMP, Prof J, en WEGELIN, H
SWANEPOEL, C B
KONYA, A
VAN DEN BERG, P P
MARITZ, N
MENTZ, Dr K
ODENDAAL, P J

Kategorie 2 - Beste finalejaar ontwerpskripsie
Category 2 - Best final year design thesis

2.1 1986: VAN DER WALT, A
2.2 1987: VAN RENSBURG, R
2.3 1988: BARNARD, M C
2.4 1989: BOOYSEN, J
2.5 1990: LOUBSER, E A
2.6 1991: COMRIE, H
2.7 1992: BOTES, N