Bethlehem, Free State

Founded: 1860

Named by the trekkers who settled there and thought they had found their promised land.

 


Click to view large map

List of references:

Harris, CT; Noëth, JG; Sarkady, NG; Schutte, FM & Van Tonder, JM. 2010. Van seringboom tot kerkgebou : die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Krugersdorp: Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. pp 19, 223
Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pp 168
Nienaber, PJ & Le Roux, CJP . 1983. Monumente en gedenktekens van die Oranje-Vrystaat. Roodepoort: CUM-Boeke. pp 1
Richardson, Deirdré. 2001. Historic Sites of South Africa. Cape Town: Struik Publishers. pp 167-169

List of structures:

Anglican church and rectory: n.d..
Commercial High School and Hostels: 1950s.
Commercial High School Hostels: 1950s?.
Commercial High School Hostels: 1950s?.
Creamery: pre-1932.
Garage bldg for JT Strapp & Son: 1934.
Girls' School Hostel: 1982.
Goble Park War Memorial Gateway: post 1945.
House MJ van der Merwe: 1928.
James Strapp & Son: n.d..
Land Bank: 1950s?.
Land Bank: n.d..
Maseroey Gebou: n.d..
National Bank: n.d..
Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1910.
Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1882.
Nederduitse Gereformeerde Kerk - Bethlehem-Wes: 1930.
Nederduitse Gereformeerde Kerk - Eureka: n.d..
Railway Station: n.d..
Secondary School: pre-1933.
St Andrew's Presbyterian Church: 1913.
St Augustine's Anglican Church: 1928.
Town Hall & Offices: 1930.
Town Hall, won first prize, built?: 1925.
Volkskas Bank - now ABSA: c1949.
Volkskasgebou /Volkskas Building: 1950s?.