Hofmeyr, Eastern Cape

 


Click to view large map

List of structures:

Magistrate's Court: 1907.
Nederduitse Gereformeerde Kerk - First: n.d..
Nederduitse Gereformeerde Kerk - Second: n.d..
Town Hall: 1907.