Reddersburg, Free State

Founded: 1859

Name means 'town of the saviour'.

 


Click to view large map

List of references:

Greig, Doreen. 1971. A Guide to Architecture in South Africa. Cape Town: Howard Timmins. pp 212
Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pp 190
Nienaber, PJ & Le Roux, CJP . 1983. Monumente en gedenktekens van die Oranje-Vrystaat. Roodepoort: CUM-Boeke. pp 67
Richardson, Deirdré. 2001. Historic Sites of South Africa. Cape Town: Struik Publishers. pp 184

List of structures:

CR de Wet Memorial: 1920.
Gereformeerde Kerk: 1925.
Gereformeerde Kerk - Postmasaal: 1863.
Lutheran Mission Church: 1845 : 1868-1869.
Nederduitse Gereformeerde Kerk: n.d..
Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1923.
Pastorie: 1953.
Post Office: 1936.
Voortrekker Centenary Monument: 1938.