Reddersburg, Free State

Founded: 1859

Name means 'town of the saviour'.

 


Click to view large map

List of structures:

CR de Wet Memorial: 1920.
Gereformeerde Kerk: 1925.
Gereformeerde Kerk - Postmasaal: 1863.
Lutheran Mission Church: 1845 : 1868-1869.
Nederduitse Gereformeerde Kerk: n.d..
Pastorie: 1953.
Post Office: 1936.
Voortrekker Centenary Monument: 1938.