Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

CR de Wet Memorial
Reddersburg, Free State

Date:1920
Type:Memorial
Status:Extant

 


Click to view map

Coordinates:
29°39'15.84" S 26°10'38.03" E

Obelisk commemorating General Christian Rudolph de Wet (1854 - 1922).

The name KLEIN PERDEKRAAL presumably the name of a farm in the district is engraved on a sandstone block forming the base of the obelisk.

Transcription of the Afrikaans text on sandstone block forming base of obelisk.

DIE KLIP HIERBO, GELE DEUR
WYLE GEN.C.R.DE WET
OP SY LAASTE FEES 16 DES. 1920.
TER HERINNERING AAN DIE GELIEFDE
GENERAAL EN VOLKSHELD.
GEDENK ONS HELDE.

Transcription of the Afrikaans text on black granite block forming base of obelisk.

VERSKUIF VANAF WOLWAS TYDENS ONTVANGS
VAN POSKOETS
VAN RIEBEECKFEES -
20.2.1952.

Transcription of the Afrikaans text on black granite block forming base of obelisk.

REPUBLIEKWORDING
31 MEI 1961
BOEKROL MET NAME VAN SKENKERS VAN
PLAVEIKLIPPE, AFKOMSTIG VAN HUL PLASE,
HIER INGEMESSEL

Submitted by William MARTINSON December 2017.