Luckhoff, Free State


List of references:

Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pp 184
Nienaber, PJ & Le Roux, CJP . 1983. Monumente en gedenktekens van die Oranje-Vrystaat. Roodepoort: CUM-Boeke. pp 61
Richardson, Deirdré. 2001. Historic Sites of South Africa. Cape Town: Struik Publishers. pp 182

List of structures:

Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1913.
Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1924.