Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk
Luckhoff, Free State

LOUW and MOERDYK: Architect
Gerard Leendert Pieter MOERDYK: Design Architect

Date:1924
Type:Nederduitse Gereformeerde Kerk - Church
Status:Extant

 


Click to view map

Coordinates:
29°44'58.20" S 24°47'21.42" E


Writings about this entry

Kesting, DP. 1978. Afrikaans Protestantse kerkbou : erfenis en uitdaging. Port Elizabeth: Unpublished PhD. pg 797
Menache, Philippe & David, Darryl Earl. 2010. 101 Country Churches of South Africa. South Africa: Booktown Richmond Press. pg 27
Menache, Philippe & Wolff, Helmut . 2021. die NG Kerk, ons erfenis : 'n fotoversameling van die argitektoniese skatte van 139 NG kerke in SA. Not identified: Not identified. pg 60