Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Joubert House - Now Museum
Montagu, Western Cape

Date:1853
Type:Homestead
Status:Adaptive re-use

 


Click to view map

Coordinates:
33°47'22.12" S 20°07'06.47" E Alt: 219m

This is part of the Montagu Museum along with the Nederduitse Gereformeerde Zending Kerk.

Transcription of National Monuments Council plaque:

JOUBERT-HUIS
HIERDIE KAAPS-HOLLANDSE HUIS IS IN 1853 DEUR PIETER GIDEON
JOUBERT GEBOU. IN 1880 IS 'N GROOT FEESMAAL HIER AANGEBIED
VIR PRES. PAUL KRUGER, GENL. PIET JOUBERT EN ANDER LEDE
VAN DIE DERDE ONAFHANKLIKHEIDSDEPUTASIE. DIE HUIS IS DEUR
DIE MONTAGU - MUSEUM GERESTOUREER EN OP 14 OKTOBER 1983
DEUR DIE STAATSPRESIDENT, MNR MARAIS VILJOEN D.V.D., GEOPEN.
Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede
Verklaar 1975

JOUBERT HOUSE
THIS CAPE DUTCH HOUSE WAS ERECTED BY PIETER GIDEON
JOUBERT IN 1853. A BANQUET WAS HELD HERE IN 1880 IN HONOUR
OF PRES. PAUL KRUGER, GEN. PIET JOUBERT AND OTHER MEMBERS
OF THE THIRD INDEPENDENCE DEPUTATION. THE BUILDING WAS
RESTORED BY THE MONTAGU MUSEUM AND OPENED BY THE
STATE PRESIDENT MR MARAIS VILJOEN D.M.S. ON 14 OCTOBER 1983.
National Monuments Council
Declared 1975


Writings about this entry

Fransen, Hans. 1978. Guide to the Museums of Southern Africa. Cape Town: Galvin & Sales (Pty) Ltd, for the Southern African Museums Association. pg 73