Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

List of Projects

HONIBALL, Thomas S

Born:

Architect


BArch 1969 (Pretoria) - Final design title: Casino te Lourenço Marques

Thomas HONIBALL was invited to participate in the 50 year Anniversary of the University of Pretoria School of Architecture Alumni Exhibition held at the Pretoria Art Gallery on 7-25 July 1993. The following is a short biography which was published in the catalogue at the time.

Skryf in as B.Arch student aan UP Januarie 1963.
Ontvang B.Arch graad op 13 September 1969.
Registreer as lid van Instituut van Argitekte 24 Oktobeer 1969.

Werk by die volgende firmas:
(i)BURG, LODGE & DOHERTY
(ii)BANNIE BRITZ
(iii)Louis CLOETE
(iv)COLYN & MEIRING

Begin praktyk VAN NIEKERK, LOUW en HONIBALL saam met Koos VAN NIEKERK en Adriaan LOUW in 1980.
Begin praktyk THOMAS HONIBALL ARGITEKTE in 1983.
Vorm praktyk VAN DER MERWE HONIBALL SWIEGERS ARGITEKTE BK saam met Andre VAN DER MERWE en Johan SWIEGERS in 1986.

My werk is tot op hede baie sterk beinvloed deur klassieke formele ontwerpe, Art Deco en die Suid-Afrikaanse klimaat. Behalwe die skep van nuwe argitektuur het ek 'n groot belangstelling in bewaring en was betrokke by verskeie projekte wat restourasie en herbenutting behels.

All truncated references not fully cited in 'References' are those of Joanna Walker's original text and cited in full in the 'Bibliography' entry of the Lexicon.

List of projects

With photographs
With notes

House Louw: 1992. Tshwane (Pretoria), Gauteng - Design Architect
Australian Embassy and Clubhouse: pre 1993. Arcadia, Tshwane (Pretoria), Gauteng - Architect
Ekangala Shopping Centre: pre 1993. Ekangala, Bronkhorstspruit, Mpumalanga - Architect
Group Housing Nicholson Street: pre 1993. Brooklyn, Tshwane (Pretoria), Gauteng - Architect
Group Housing Olivier Street: pre 1993. Brooklyn, Tshwane (Pretoria), Gauteng - Architect
House Claasen: 1977. Tshwane (Pretoria), Gauteng - Design Architect
House Honiball: 1981. Tshwane (Pretoria), Gauteng - Design Architect
House Lulu Grobbelaar: 1972. Tshwane (Pretoria), Gauteng - Design Architect
House Marnitz: pre 1993. Khyber Rock, Gauteng - Architect
House Smit: 2016. Tshwane (Pretoria), Gauteng - Design Architect
House Vrba: pre 1993. Waterkloof, Tshwane (Pretoria), Gauteng - Architect
House Warmenhoven: 2014. Tshwane (Pretoria), Gauteng - Design Architect
House Wessels: pre 1993. Brooklyn, Tshwane (Pretoria), Gauteng - Architect
House Wium: 1979. Wonderboom, Tshwane (Pretoria), Gauteng - Design Architect
King Yip: pre 1993. Rivonia, Johannesburg, Gauteng - Architect
Radloff Centre: pre 1993. Arcadia, Tshwane (Pretoria), Gauteng - Architect
V and J Offices: pre 1993. Brooklyn, Tshwane (Pretoria), Gauteng - Architect