Deneysville, Free State


List of references:

Nienaber, PJ & Le Roux, CJP . 1983. Monumente en gedenktekens van die Oranje-Vrystaat. Roodepoort: CUM-Boeke. pp 24

List of structures:

Deneysville Castle: 1963.