Brandfort, Free StateName means 'burned fort'.

 


Click to view large map

Also thought to be named after President Brand.

List of references:

Harris, CT; Noëth, JG; Sarkady, NG; Schutte, FM & Van Tonder, JM. 2010. Van seringboom tot kerkgebou : die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Krugersdorp: Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. pp 35
Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pp 175
Nienaber, PJ & Le Roux, CJP . 1983. Monumente en gedenktekens van die Oranje-Vrystaat. Roodepoort: CUM-Boeke. pp 16
Richardson, Deirdré. 2001. Historic Sites of South Africa. Cape Town: Struik Publishers. pp 175

List of structures:

Florisbad Quaternary Research Station: n.d..
Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1885 : 1906.
Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1924.
Real Estate Bldgs: pre-1912.
Several dwelling houses and cottages: pre-1912.
Synagogue: pre-1912.
Town Hall & Market Bldgs: pre-1912.
Volkskas Bank - now ABSA: 1960.