Boshof, Free State

Founded: 1856

Named after President Jacobus N Boshof.

 


Click to view large map

Originally called Vanwykvlei.

List of references:

Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pp 162
Nienaber, PJ & Le Roux, CJP . 1983. Monumente en gedenktekens van die Oranje-Vrystaat. Roodepoort: CUM-Boeke. pp 13
Richardson, Deirdré. 2001. Historic Sites of South Africa. Cape Town: Struik Publishers. pp 174-175

List of structures:

Community Hall: n.d..
Gaol: 1891.
Gereformeerde Kerk: 1882 : 1960.
Magistrate's Offices: n.d..
Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1872-1874 : 1913 : 1954.