Brandvlei, Northern Cape


List of structures:

Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1905.
Nederduitse Gereformeerde Kerk Saal: 1955.