De Rust, Western Cape

 


Click to view large map

List of structures:

Farmhouse: n.d..
Graveyard: n.d..
Herrieklip: 1929.
Meiringspoort (also Meiring's Poort): 1856-1858.
Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1902.
Nederduitse Gereformeerde Kerk Saal (Hall): 1963.
NG Kerk, pulpit: 1910.
School: 1923.
Train Tunnel Tonnelkop: n.d..