Volmoed, Western Cape


List of structures:

Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1910.