Van Stadensrus, Free State

 


Click to view large map

List of references:

Nienaber, PJ & Le Roux, CJP . 1983. Monumente en gedenktekens van die Oranje-Vrystaat. Roodepoort: CUM-Boeke. pp 86

List of structures:

Corner Shop: n.d..
Nederduitse Gereformeerde Kerk: n.d..
Supermarket: n.d..
Vanstaden Hotel: 1928.