Roossenekal, Mpumalanga


List of structures:

Gaol and Office: 1897.
Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1930.