Mount Ayliff, Eastern Cape


List of structures:

Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1953.