Gobabis, Namibia


List of structures:

Nederduitse Gereformeerde Kerk: n.d..