Steynsrus, Free State


List of references:

Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pp 191
Nienaber, PJ & Le Roux, CJP . 1983. Monumente en gedenktekens van die Oranje-Vrystaat. Roodepoort: CUM-Boeke. pp 80

List of structures:

Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1929.
Volkskas Bank - now ABSA: 1961.