Marquard, Free State

Founded: 1905

Named after the Dutch Reformed minister, the Reverend JJ Marquard.

 


Click to view large map

List of references:

Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pp 186
Nienaber, PJ & Le Roux, CJP . 1983. Monumente en gedenktekens van die Oranje-Vrystaat. Roodepoort: CUM-Boeke. pp 61

List of structures:

Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1926.