Koppies, Free State

 


Click to view large map

List of references:

Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pp 188
Nienaber, PJ & Le Roux, CJP . 1983. Monumente en gedenktekens van die Oranje-Vrystaat. Roodepoort: CUM-Boeke. pp 53
Richardson, Deirdré. 2001. Historic Sites of South Africa. Cape Town: Struik Publishers. pp 180-181

List of structures:

Nederduitse Gereformeerde Kerk: n.d..
Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1910-1911.
Nederduitse Gereformeerde Kerk - Weltevrede: 1963.
Standard Bank: pre-1927.
Water Tower: n.d..