Jacobsdal, Free State

 


Click to view large map

List of references:

Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pp 163
Nienaber, PJ & Le Roux, CJP . 1983. Monumente en gedenktekens van die Oranje-Vrystaat. Roodepoort: CUM-Boeke. pp 46
Richardson, Deirdré. 2001. Historic Sites of South Africa. Cape Town: Struik Publishers. pp 179

List of structures:

Anglo-Boer War Blockhouse: c1903.
Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1878 : 1930.