Lexicon
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij (NZASM)

_____________________________________________________

See the firm NZASM