Lexicon
Galderij (Gallery)

_____________________________________________________

See Agterhuis or agterkamer (back room).