Entry in the book

Die Lewe en Werk van Sytze Wierda in Nederland met verwysing na sy betekenis vir die Zuid-Afrikaansche Republiek

Chapter 9 page 357

Author:Rex, Hermann Moritz
Title:Verwysings na die betekenis van Sytze Wierda vir die zuid-Afrikaansche Republiek