Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

  

Book

Author:Smit, AP (Ed)
Year:1973
Title:Ligglans oor die berge : eeufeesgedenkboek Nederduits Gereformeerde Kerk en gemeenskap, Barkly-Oos, 1873-1973
Place:Barkly East
Publisher:Nederduits Gereformeerde Kerkraad van Barkly-Oos met die medewerking van die Plaaslike Stadsraad
Link to WorldCat - find this book in a library near you

Buildings linked to this book

Gereformeerde Kerk, 1885, Barkly East, Eastern Cape. pp 159-161 (illus)
Library, 1930, Barkly East, Eastern Cape. pp 68-70, 213, 313
Loch Bridge - Kraai River, 1893, Barkly East, Eastern Cape. pp 269 (illus), 270
Locksley, n.d., Barkly East, Eastern Cape. pp 279
Methodist Church, 1885, Barkly East, Eastern Cape. pp 165
Museum, 1891, Barkly East, Eastern Cape. pp 207, 217-218, 315-316
Nederduitse Gereformeerde Kerk, 1907, Barkly East, Eastern Cape. pp
Old Mill, c1870, Barkly East, Eastern Cape. pp 16 (illus)
Old School, 1888, Barkly East, Eastern Cape. pp 128 (illus)
Post Office, 1896, Barkly East, Eastern Cape. pp 235 (illus)
Town Hall, 1955, Barkly East, Eastern Cape. pp 207, 212, 311
Workers' Quarters, 1923, Barkly East, Eastern Cape. pp 216, 314-315

People or firms linked to this book

WINK, Theodor Christian. pp 13-14, 70