Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk
Mkhondo (Piet Retief), Mpumalanga

Date:1899
Type:Nederduitse Gereformeerde Kerk - Church
Status:Extant

All truncated references not fully cited below are those of Joanna Walker's original text and cited in full in the 'Bibliography' entry of the Lexicon.


Writings about this entry

Hoevers, Jan. 2005. Van Kerke en Dorpe. Historiese vertellinge oor die oudste kerke en dorpe in Suid-Afrika. Centurion: Publiself Uitgewers. pg 92
Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pg 233