Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk - Witkerk
Middelburg, Mpumalanga

Carl Otto HAGER: Architect

Date:1890
Type:Nederduitse Gereformeerde Kerk - Church
Status:Extant

 


Click to view map

Coordinates:
25°45'43.32" S 29°27'24.82" E

Transcription of National Monuments plaque:

WITKERK

HIERDIE KERKGEBOU HET DIE OORSPRONKLIKE GRASDAKKERKIE VERVANG
VAN DIE NED. GEREF. GEMEENTE NAZARETH (NOU MIDDELBURG) WAT OP
9 MAART 1867 GESTIG IS. DIE HUIDIGE GEBOU IS WAARSKYNLIK DEUR DIE
BEKENDE KERKARGITEK, C. O HAGER, ONTWERP EN IS IN 1890 DEUR SY
SEUN J.C.M. HAGER, VOLTOOI. DIT IS EEN VAN DIE OUDSTE BESTAANDE
NED. GEREF. KERKGEBOUE IN TRANSVAAL.

Geproklameer 1984 Proclaimed

THIS CHURCH REPLACED THE ORIGINAL THATCHED CHURCH OF THE
NAZARETH (NOW MIDDELBURG) DUTCH REFORMED CONGREGATION,
FOUNDED ON 9 MARCH 1867. THE PRESENT BUILDING WAS PROBABLY
DESIGNED BY THE WELL-KNOWN CHURCH ARCHITECT C. O HAGER AND
WAS COMPLETED BY HIS SON J.C.M. HAGER, IN 1890. IT IS ONE OF THE
OLDEST EXISTING DUTCH REFORMED CHURCHES IN THE TRANSVAAL.

Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede
National Monuments Council


Writings about this entry

Hoevers, Jan. 2005. Van Kerke en Dorpe. Historiese vertellinge oor die oudste kerke en dorpe in Suid-Afrika. Centurion: Publiself Uitgewers. pg 70
Krige, Ode. 2015. Carl Otto Hager : argitek tot eer van God, 1813-1898. Hermanus: Hemel & See Boeke. pg 181-183,199, 201, 208
Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pg 218-220
Menache, Philippe & David, Darryl Earl. 2012. A Platteland Pilgrimage : 102 country churches of South Africa . South Africa: Booktown Richmond Press. pg 12, 60 ill, 64
Oxley, John. 1992. Places of Worship in South Africa. Halfway House: Southern Book Publishers. pg 154-156
Richardson, Deirdré. 2001. Historic Sites of South Africa. Cape Town: Struik Publishers. pg 255