Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk
George, Western Cape

Herman SCHUTTE: Architect 1830
Folkert Wilko HESSE: Architect 1904

Date:1830-1842 : 1904
Type:Nederduitse Gereformeerde Kerk - Church
Status:Extant

 


Click to view map

Coordinates:
33°57'22.25" S 22°27'47.33" E

Probably based on drawings by Herman SCHUTTE. (Fransen 2004:484; Lewcock 1963:269)

Wording on notice board:

NEDERDUITS GEREF.
MOEDERKERK


HOEKSTEENLEGGING IN 1830; VOLTOOI IN 1842.
GRONDVLOER MET HOUTVLOER IN 1873 VERVANG;
RIETDAK MET TEELDAK IN 1880 VERVANG;
OOS EN WES GALLERYE IS IN 1904 VOLTOOI.
TORING VAL IN 1905; HERBOU MET
'N KERKKLOK IN 1906.

DIE GEORGE ERFENIS TRUST

Translation:

DUTCH REFORMED
MOTHER CHURCH


CORNERSTONE LAID IN 1830; COMPLETED IN 1842.
MUD FLOOR REPLACED WITH TIMBER FLOOR IN 1873;
REED ROOF REPLACED WITH TILES IN 1880;
EAST AND WEST GALLERIES COMPLETED IN 1904.
TOWER COLLAPSED IN 1905; REBUILT WITH
A CHURCH BELL IN 1906.

THE GEORGE HERITAGE TRUST


Books that reference Nederduitse Gereformeerde Kerk

Fransen, Hans. 2004. The old buildings of the Cape. A survey of extant architecture from before c1910 in the area of Cape Town - Calvinia - Colesberg - Uitenhage. Johannesburg & Cape Town: Jonathan Ball Publishers. pg 484-485 ill
Fransen, Hans & Cook, Mary Alexander. 1981. The Old Buildings of the Cape. Cape Town: Balkema. pg 382-383
Greig, Doreen. 1971. A Guide to Architecture in South Africa. Cape Town: Howard Timmins. pg 118
Hoevers, Jan. 2005. Van Kerke en Dorpe. Historiese vertellinge oor die oudste kerke en dorpe in Suid-Afrika. Centurion: Publiself Uitgewers. pg 39
Hoevers, Jan. 2012. Geskiedkundige kerke : 'n Gids tot 50 tradisionele kerke. Pretoria: Kontak-uitgewers. pg 97-98
Kesting, DP. 1978. Afrikaans Protestantse kerkbou : erfenis en uitdaging. Port Elizabeth: Unpublished PhD. pg 790
Langham-Carter, RR. 1979. Nineteenth century architects etc. in the Western Cape. Cape Town: Unpublished MS, UCT Library. pg 23
Lewcock, Ronald. 1963. Early Nineteenth Century Architecture in South Africa : a study of the interaction of two cultures, 1795-1837. Cape Town: AA Balkema. pg 269 ill
Menache, Philippe & David, Darryl Earl. 2012. A Platteland Pilgrimage : 102 country churches of South Africa . South Africa: Booktown Richmond Press. pg 95
Menache, Philippe & Wolff, Helmut . 2021. die NG Kerk, ons erfenis : 'n fotoversameling van die argitektoniese skatte van 139 NG kerke in SA. Not identified: Not identified. pg 35
Picton-Seymour, Désirée. 1989. Historical Buildings in South Africa. Cape Town: Struikhof Publishers. pg 83 ill
Richardson, Deirdré. 2001. Historic Sites of South Africa. Cape Town: Struik Publishers. pg 110