Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk - Gamka-Oos
Beaufort West, Western Cape

Wynand Hendrik LOUW: Design Architect
LOUW and LOUW: Architect

Date:c1950
Type:Nederduitse Gereformeerde Kerk - Church
Status:Extant


Writings about this entry

Koorts, Johannes Marthinus Jacob. 1974. Beginsels van gereformeerde kerkbou. Bloemfontein: Sacum. pg 56