Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk
Philippolis, Free State

Richard Carl George Theodor (Snr) WOCKE: Architect

Date:1871
Type:Nederduitse Gereformeerde Kerk - Church
Status:Extant

 


Click to view map

Coordinates:
30°15'41.49" S 25°16'22.41" E Alt: 1384m

(NM 1969)

All truncated references not fully cited below are those of Joanna Walker's original text and cited in full in the 'Bibliography' entry of the Lexicon.


Books that reference Nederduitse Gereformeerde Kerk

Greig, Doreen. 1971. A Guide to Architecture in South Africa. Cape Town: Howard Timmins. pg 43, 175 (photo), 176
Hoevers, Jan. 2005. Van Kerke en Dorpe. Historiese vertellinge oor die oudste kerke en dorpe in Suid-Afrika. Centurion: Publiself Uitgewers. pg 91
Kesting, DP. 1978. Afrikaans Protestantse kerkbou : erfenis en uitdaging. Port Elizabeth: Unpublished PhD. pg 776
Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pg 165
Menache, Philippe & David, Darryl Earl. 2012. A Platteland Pilgrimage : 102 country churches of South Africa . South Africa: Booktown Richmond Press. pg 31
Menache, Philippe & David, Darryl Earl. 2010. 101 Country Churches of South Africa. South Africa: Booktown Richmond Press. pg 29
Menache, Philippe & Wolff, Helmut . 2021. die NG Kerk, ons erfenis : 'n fotoversameling van die argitektoniese skatte van 139 NG kerke in SA. Not identified: Not identified. pg 79
Oberholster, JJ. 1972. The historical monuments of South Africa. Cape Town: Rembrandt Van Rijn Foundation for Culture at the request of the National Monuments Council. pg 216
Richardson, Deirdré. 2001. Historic Sites of South Africa. Cape Town: Struik Publishers. pg 183
Schoeman, Karel. 1985. Boukunsskatte van die Vrystaat / Free State Heritage. Roodepoort: CUM Boeke vir Stigting NALM. pg 47