Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk - First - De Oude Kerk
Beaufort West, Western Cape

Charles L STRETCH: Architect

Date:1831
Type:Nederduitse Gereformeerde Kerk - Church
Status:Demolished


Writings about this entry

De Waal, Lydia M. 1978. Europees Historiese vormaalelemente in die Nederduits Gereformeerde Kerkargitektuur van die Groot Karoo. Bloemfontein: UOVS, MA Fakulteit van lettere en Wysbegeerte, Dept Kuns en Beeld. Kunste. pg 69