Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk - Kroonstad Noord
Kroonstad, Free State

Gerard Leendert Pieter MOERDYK: Architect

Date:1935-1937
Type:Nederduitse Gereformeerde Kerk - Church
Status:Extant

 


Click to view map

Coordinates:
27°39'28.00" S 27°14'43.00" E Alt: 1359m

Weens die depressiejare het die moeder- en dogtergemeente byna 10 jaar lank van een kerkgebou gebruik gemaak en het die jong gemeente intussen sy boufonds opgebou sodat die hoeksteenlegging van die sierlike klipgebou op 13 April 1935 en die inwyding op 3 April 1937 kon plaasvind. Die gebou bied sitplek aan 1 100 persone en het £22 000 gekos; die banke het £2 000 gekos en die Duitse eggo-orrel ook £2 000. Die argitek was Gerard Moerdyk en die kontrakteur A. Fairweather van Kroonstad.

(Morné van Rooyen, September 2015)

Due to the depression, it took nearly 10 years for the mother and daughter communities to be able to make use of the church building and the building fund of the young community was depleted so that the laying of the foundation stone of the beautiful stone building took place on 13 April 1935 and the inauguration on 3 April 1937. The building can seat 1,100 people and cost £22 000; the pews cost £2 000 and the German pipe organ £2 000 as well. The architect was Gerard Moerdyk and the contractor A. Fairweather of Kroonstad.

(SAB Mar 1930:25, tend)

All truncated references not fully cited below are those of Joanna Walker's original text and cited in full in the 'Bibliography' entry of the Lexicon.


Writings about this entry

Kesting, DP. 1978. Afrikaans Protestantse kerkbou : erfenis en uitdaging. Port Elizabeth: Unpublished PhD. pg 796
Menache, Philippe & David, Darryl Earl. 2012. A Platteland Pilgrimage : 102 country churches of South Africa . South Africa: Booktown Richmond Press. pg 13, 27
Menache, Philippe & Wolff, Helmut . 2021. die NG Kerk, ons erfenis : 'n fotoversameling van die argitektoniese skatte van 139 NG kerke in SA. Not identified: Not identified. pg 55