Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk
Roodepoort, Gauteng

Gerard Leendert Pieter MOERDYK: Architect

Date:1926-1927
Type:Nederduitse Gereformeerde Kerk - Church
Status:Demolished late 1970's

Die vorige kerkgebou van die NG gemeente Roodepoort is op 5 Februarie 1927 ingewy nadat die boukommissie al in 1911 aangestel is, maar weens die gemeente se geldelike probleme het die saak baie stadig gevorder en moes die pogings kort-kort tydelik onderbreek word. Die gebou was reeds in 1938 te klein vir die groeiende gemeente, maar die middele was nie daar om dit te vergroot nie. Dis in die laat 1970's gesloop omdat die stadsraad van Roodepoort die pad wou verbreed.

(Morné van Rooyen)

The previous church building of the DR congregation was inaugurated on 5 February 1927 after the building committee was already appointed in 1911, but because of the financial problems of the congregation progress was very slow and work was often temporarily suspended. In 1938 the building was already too small for the growing congregation, but the means to enlarge were not available. It was demolished in the late 1970's because the town council of Roodepoort wanted to widen the road.

(SAB May 1926:55 tend)

All truncated references not fully cited below are those of Joanna Walker's original text and cited in full in the 'Bibliography' entry of the Lexicon.


Writings about this entry

Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pg 248