Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk
Bothaville, Free State

EMLEY and MOERDYK: Architect
Gerard Leendert Pieter MOERDYK: Project Architect

Date:1918
Type:Nederduitse Gereformeerde Kerk - Church
Status:Extant

 


Click to view map

Coordinates:
27°23'33.51" S 26°36'51.78" E Alt: 1270m

Aan die begin van 1918 is begin met die bou van die kerkgebou wat sowat £14 000 sou kos. Die hoeksteen is op 6 April 1918 deur ene ds. Radloff gelê, waarskynlik ds. F.G.T. Radloff, vroeër van Bloemfontein, Hoopstad en Krugersdorp, wat in 1914 sy emeritaat aanvaar het en op 4 Oktober 1928 oorlede is. Die argitekte was Frank Emley en Gerard Moerdijk. Die kerk sou ingewy word op 10 tot 12 Oktober 1919, programme was al gedruk, maar weens onvoorsiene omstandighede kon dit eers van 2 tot 4 April 1920 ingewy word. Die gemeente het op 28 Maart 1920 van die ou kerk afskeid geneem. Die orrel kon nie betyds kom nie en is by 'n latere geleentheid ingewy. Die susters van die gemeente met 'n mooi bydrae van die Helpmekaar het vir die geld gesorg.

(Morné van Rooyen, 2015)

At the beginning of 1918 the construction of the church started which would cost about £ 14,000. The cornerstone was laid on 6 April 1918 by one Rev. Radloff, probably Rev. F.G.T. Radloff, formerly of Bloemfontein, Hoopstad and Krugersdorp, who retired in 1914 and died on October 4, 1928. The architects were Frank Emley and Gerard Moerdijk. The church was due to be inaugurated on 10 to 12 October 1919, programs were already printed, but initiated due to unforeseen circumstances could only take place from 2 to 4 April 1920. The town bade farewell to the old church on March 28, 1920. The organ could not arrive in time and was inaugurated at a later stage. The sisters of the church with a good contribution of the Helpmekaar donated the money.

(Building Jun 1922:138)

See also A short history of Gerard Moerdyk's first church. Horst Müller. The Heritage Portal: May 28, 2017. Submitted by Lila Komnick)


Writings about this entry

Hoevers, Jan. 2005. Van Kerke en Dorpe. Historiese vertellinge oor die oudste kerke en dorpe in Suid-Afrika. Centurion: Publiself Uitgewers. pg 14
Kesting, DP. 1978. Afrikaans Protestantse kerkbou : erfenis en uitdaging. Port Elizabeth: Unpublished PhD. pg 784
Menache, Philippe & David, Darryl Earl. 2015. Church tourism in South Africa : a travel odyssey. South Africa: Self-published by Philippe Menache and Darryl Earl David. pg 41