Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk
Turffontein, Johannesburg, Gauteng

LOUW and MOERDYK: Architect
Gerard Leendert Pieter MOERDYK: Design Architect

Date:1925-1926
Type:Nederduitse Gereformeerde Kerk - Church
Status:Razed by fire 1992

Kesting 1978:811, attributes it to Moerdyk.

Afgebrand in Maart 1992. Die gebou was onderverseker en die gemeente kon nie bekostig om te herbou nie. Ingewy op 4 September 1925.
(Morné van Rooyen)

Burnt down in March 1992. The building was not insured and the community could not afford to re-build. Inaugurated 4 September 1925.

(SAB Aug 1926:29)

All truncated references not fully cited below are those of Joanna Walker's original text and cited in full in the 'Bibliography' entry of the Lexicon.


Writings about this entry

Kesting, DP. 1978. Afrikaans Protestantse kerkbou : erfenis en uitdaging. Port Elizabeth: Unpublished PhD. pg 811
Vermeulen, Irma. 1999. Man en Monument : Die lewe en werk van Gerard Moerdijk. Pretoria: J.L. van Schaik. pg 150