Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk
Wakkerstroom, Mpumalanga

AL KLUTE: Architect
GEERS and GEERS: Architect

Date:1888 : 1946
Type:Nederduitse Gereformeerde Kerk - Church
Status:Extant

 


Click to view map

Coordinates:
27°21'15.71" S 30°08'32.09" E Alt: 1774m

Die eerste hoeksteen is op 27 Oktober 1888 deur kmdt.genl. P.J. Joubert gelê. Die bouaannemer was A.L. Klute. Ná herbouings is die tweede hoeksteen op 5 Oktober 1946 gelê. Die argitek was Geers & Geers en die bouaannemer was F.P. van Heerden.

(Morné van Rooyen)

The first cornerstone was laid on 27 October 1888 by Cmdt.Gen. P.J. Joubert. The Contractor was A.L. Klute. After renovations the second cornerstone was laid on 5 October 1945. The architect was Geers & Geers and the contractor was F.P. van Heerden.


Books that reference Nederduitse Gereformeerde Kerk

Hoevers, Jan. 2005. Van Kerke en Dorpe. Historiese vertellinge oor die oudste kerke en dorpe in Suid-Afrika. Centurion: Publiself Uitgewers. pg 146
Hoevers, Jan. 2012. Geskiedkundige kerke : 'n Gids tot 50 tradisionele kerke. Pretoria: Kontak-uitgewers. pg 101-102
Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pg 214
Menache, Philippe & David, Darryl Earl. 2010. 101 Country Churches of South Africa. South Africa: Booktown Richmond Press. pg 60
Menache, Philippe & Wolff, Helmut . 2021. die NG Kerk, ons erfenis : 'n fotoversameling van die argitektoniese skatte van 139 NG kerke in SA. Not identified: Not identified. pg 122
Oxley, John. 1992. Places of Worship in South Africa. Halfway House: Southern Book Publishers. pg 162-163
Schoeman, Karel. 1982. Vrystaatse erfenis : Bouwerk en geboue in die 19de eeu. Kaapstad: Human & Rousseau. pg 52