Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk
KwaNojoli (Somerset East), Eastern Cape

Carl Otto HAGER: Architect
GABRIËL FAGAN ARCHITECTS: Architect 1979 restoration

Date:1870 : 1979
Type:Nederduitse Gereformeerde Kerk - Church
Status:Extant

 


Click to view map

Coordinates:
32°43'10.41" S 25°35'09.51" E

Consecrated 1871. The church was restored by Gawie Fagan in 1979.

Wording on plaque.

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
DIE OUDSTE GEDEELTE VAN HIERDIE KERK DATEER UIT DIE
1830'S. DIE NEO-GOTIESE UITBREIDINGS IS DEUR CARL
OTTO HAGER IN 1870 BEPLAN EN ONDER SY TOESIG
VOLTOOI. DIE VERGROTE KERKGEBOU IS OP 17 NOVEMBER
1871 INGEWY.
Geproklameer 1979 Proclaimed
DUTCH REFORMED CHURCH
THE EARLIEST PORTION OF THIS CHURCH DATES FROM
THE 1830'S. THE NEO-GOTHIC EXTENSIONS WERE PLANNED
AND SUPERVISED BY CARL OTTO HAGER IN 1870 AND
INAUGURATED ON 17 NOVEMBER 1871.
Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede. National Monuments Council.

According to the wikipedia page the corner stone of the original building was laid on 25 December 1830 and it was completed about 1833/1834. Carl Otto Hager planned the extensions made in 1870 to enlarge the church. Only a few of the original walls remained and the new church was consecrated on 17 November 1871. The church was declared a National Heritage Site in 1979. (Lu-Gerda de Klerk)


Writings about this entry

Hoevers, Jan. 2005. Van Kerke en Dorpe. Historiese vertellinge oor die oudste kerke en dorpe in Suid-Afrika. Centurion: Publiself Uitgewers. pg 119
Kesting, DP. 1978. Afrikaans Protestantse kerkbou : erfenis en uitdaging. Port Elizabeth: Unpublished PhD. pg 808
Krige, Ode. 2015. Carl Otto Hager : argitek tot eer van God, 1813-1898. Hermanus: Hemel & See Boeke. pg 135-137, 139, 154, 199, 204
Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pg 54
Menache, Philippe & David, Darryl Earl. 2012. A Platteland Pilgrimage : 102 country churches of South Africa . South Africa: Booktown Richmond Press. pg 12