Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Huis Skawran
Brooklyn, Pretoria, Gauteng

Ernst SCHWARTZ: Architect 1935
Schalk Willem LE ROUX: Architect n.d. additions

Date:1935 : n.d.
Type:Homestead
Status:Extant

Een van die vroeë huise in Pretoria se voorstad Brooklyn oos van Duncanstraat (tans Jan Shobastraat), is in 1935 deur Paul Robert Skawran laat bou in die Bauhaus-styl. Ernst Schwartz, ‘n Bauhausleerling en goeie vriend van hom, was die argitek. Paul was professor in Sielkunde aan die Universiteit van Pretoria (UP). Sy oudste dogter Karin, destyds professor in skone kunste by UP, is in 1937 in die huis gebore en het daar in dieselfde hoofslaapkamer in 2015 gesterf. Haar jonger broer Dirk is in 1942 in Duitsland gebore toe sy ouers daar op besoek in die oorlog vasgevang is.

Die huis grens aan die Brooklyn School, in 1906 gebou en nog steeds in gebruik.

Die huis behoort nou aan Dirk en Heilwig Skawran se seun wat baie gesteld daarop is dat die huis in styl onderhou word. Mooi huisraad uit die ou dae, baie en mooi kunswerke teen die mure (Karin was ook kunstenaar). Argitek Schalk le Roux het haar nog gehelp met verbouings en aanbouings: ’n motorhuis met veilige verbinding met die huis en ’n herontwerpte kombuis.

(Hans Wegelin, May 2020)

Translation:

One of the early houses in the Pretoria suburb of Brooklyn east of Duncan Street (now Jan Shoba Street) was built in 1935 by Paul Robert Skawran in the Bauhaus style. Ernst Schwartz, a Bauhaus pupil and close friend of his, was the architect. Paul was Professor of Psychology at the University of Pretoria (UP). His eldest daughter Karin, a professor of fine arts at UP at the time, was born in 1937 in the house and died in the same master bedroom in 2015. Her younger brother Dirk was born in Germany in 1942 when his parents were captured on a visit there during the war.

The house borders Brooklyn School, built in 1906 and still in use.

The house now belongs to Dirk and Heilwig Skawran's son who is very insistent that the house is maintained in style. Nice old-fashioned home furniture, lots and lots of beautiful artwork on the walls (Karin was also an artist). Architect Schalk le Roux helped her with renovations and additions: a garage with secure connection to the house and a redesigned kitchen.

These notes were last edited on 2020 05 29