Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Andries Pretorius Monument
Graaff-Reinet district, Eastern Cape

Coert STEYNBERG: Artist

Date:1943 : 2012
Type:Monument
Status:Extant

 


Click to view map

Coordinates:
32°13'12.11" S 24°32'28.69" E Alt: 799m

Transcript of granite stone:

ANDRIES PRETORIUS-MONUMENT
BEELDHOUER: COERT STEYNBERG
ONTHUL: NOVEMBER 1943
MATERIAAL: GRANIET
DIE MONUMENT IS OPGERIG TER ERE VAN VOORTREKKERLEIER ANDRIES PRETORIUS
WAT IN 1838 VAN HIERDIE OMGEWING NOORDWAARTS GETREK HET.

WEENS TOENEMENDE VANDILISME EN VEILIGHEIDSRISIKO'S VIR BESOEKERS HET
DIE ERFENISSTIGTING SEDERT 2003 VERSKEIE VERSOEKE ONTVANG OM DIE
MONUMENT TE SKUIF.

IN 2012 HET DIE STIGTING BESLUIT OM DIE MONUMENT, OP EIE KOSTE, NA
HIERDIE VEILIGE TERREIN IN DIE KAMDEBOO NASIONALE PARK TE VERSKUIF.

ONTHUL DEUR GENL. MAJ. GERT OPPERMAN

BESTURENDE DIREKTEUR VAN DIE ERFENISSTIGTING

11 DESEMBER 2012


ANDRIES PRETORIUS MONUMENT
SCULPTOR: COERT STEYNBERG
UNVEILED: NOVEMBER 1943
MATERIAL: GRANITE
THIS MONUMENT WAS ERECTED IN HONOUR OF VOORTREKKER LEADER ANDRIES PRETORIUS
WHO MOVED NORTHWARDS FROM THIS REGION IN 1838.

AS A RESULT OF INCREASING VANDALISM AND SECURITY RISKS FOR VISITORS
THE HERITAGE FOUNDATION HAD RECEIVED VARIOUS REQUESTS SINCE 2003
TO MOVE THE MONUMENT.

IN 2012 THE FOUNDATION DECIDED TO MOVE THE MONUMENT TO THIS SAFE SITE
IN THE CAMDEBOO NATIONAL PARK AT ITS OWN COST.

UNVEILED BY MAJ. GEN. GERT OPPERMAN

MANAGING DIRECTOR OF THE HERITAGE FOUNDATION

11 DECEMBER 2012