Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk
Cathcart, Eastern Cape

Date:1882
Type:Nederduitse Gereformeerde Kerk - Church
Status:Extant

 


Click to view map

Coordinates:
32°17'49.66" S 27°08'55.30" E Alt: 1146m

Caption to photograph on right:
"Cathcart se NG kerkgebou in 1917. Dit is in 1924 vergroot, wat later geblyk het onnodig te gewees het weens die geleidelike ontvolking van die platteland wat die gemeente in 1952 met 250 belydende lidmate en in 2012 met 84 gelaat het."
[Cathcart's NG church building in 1917. It was enlarged in 1924, which later turned out to not be necessary due to people leaving which left 250 worshiping members in 1952 and 84 in 2012.]
Submitted by Morné van Rooyen.


Writings about this entry

Menache, Philippe & David, Darryl Earl. 2015. Church tourism in South Africa : a travel odyssey. South Africa: Self-published by Philippe Menache and Darryl Earl David. pg 16
Menache, Philippe & Wolff, Helmut . 2021. die NG Kerk, ons erfenis : 'n fotoversameling van die argitektoniese skatte van 139 NG kerke in SA. Not identified: Not identified. pg 20