Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Corbelled House, Schuinshoogte
Williston district, Northern Cape

Date:c1850
Type:Homestead
Style:Corbel Houses
Status:Extant

Transcript from National Monuments Council board:

KORBEELHUIS, SCHUINSHOOGTE
HIERDIE KLIPRONDAWEL IS 'N KENMERKENDE VOORBEELD VAN
DIE SOORT WONING WAT DIE EERSTE BLANKE BOERE IN HIERDIE
GEWESTE OPGERIG HET. BY DIE GEBREK AAN GESKIKTE BOU-
MATERIAAL EN GEREEDSKAP VIR KONVENSIONELE HUISE IS
BESKIKBARE KLIP GEBRUIK EN HET 'N INTERESSANTE
VOLKSARGITEKTUUR ONTSTAAN.
Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede

CORBELLED HOUSE, SCHUINSHOOGTE
THIS CORBELLED HOUSE IS A DISTINCTIVE EXAMPLE OF THE TYPE
OF DWELLING WHICH THE FIRST WHITE FARMERS ERECTED
IN THIS AREA. IN THE ABSENCE OF SUITABLE BUILDING
MATERIAL AND IMPLEMENTS FOR THE ERECTION OF CONVENTIONAL
HOUSES, AVAILABLE STONE WAS USED. THUS AN INTERESTING
VERNACULAR ARCHITECTURE ORIGINATED.
National Monuments Council
1980

Declared a National Monument in 1964 and now a Provincial Heritage Site.


Books that reference Corbelled House, Schuinshoogte

Fransen, Hans. 2004. The old buildings of the Cape. A survey of extant architecture from before c1910 in the area of Cape Town - Calvinia - Colesberg - Uitenhage. Johannesburg & Cape Town: Jonathan Ball Publishers. pg 539
Gaylard, Shaun & McDougall, Brett . 2022. RSA 365 : 365 Drawings of South African Architecture. Johannesburg: Blank Ink Design. pg 45, 45 ill
Kramer, Patricia . 2019. Corbelled buildings of the Great Karoo : South Africa's hidden vernacular treasures. South Africa: Patricia Kramer. pg
Richardson, Deirdré. 2001. Historic Sites of South Africa. Cape Town: Struik Publishers. pg 66