Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Town Bell
Genadendal, Western Cape

Date:1798
Type:Bell Tower
Status:Extant

Wording on the plaque:

IN 1795 IS HIERDIE KLOK AAN DIE MORAVIESE SENDINGSTASIE
BAVIAANSKLOOF, TANS GENADENDAL, GESKENK.
DIE KLOK IS IN 1798 GEHANG NADAT BUITENGEWONE
VERGUNNING VAN DIE KAAPSE OWERHEID VERKRY IS OM
DIT TE LUI. DIE KERK NAASAAN IS IN 1800 VOLTOOI.
OPGERIG DEUR DIE HISTORIESE MONUMENTE-KOMMISSIE.

THIS BELL WAS PRESENTED TO THE MORAVIAN MISSION STATION
BAVIAANSKLOOF, NOW GENADENDAL,
IN 1795. IT WAS PLACED IN POSITION IN 1798 AFTER SPECIAL
PERMISSION TO USE IT HAD BEEN OBTAINED
FROM THE AUTHORITIES OF THE CAPE.
THE ADJACENT CHURCH WAS COMPLETED IN 1800.
ERECTED BY THE HISTORICAL MONUMENTS COMMISSION.

Declared a National Monument in 1957 and now a Provincial Heritage Site.