Main entrance from west
Photographer: Paul van der Merwe - 2015
Detail of entrance and tower
Photographer: Morné van Rooyen - 2012
Foundation stone
Photographer: Paul van der Merwe - 2015
Oblique view from street
Photographer: Paul van der Merwe - 2015
Worm’s eye view of tower
Photographer: Paul van der Merwe - 2015
View up north side to back entrance
Photographer: Paul van der Merwe - 2015
Memorial in church grounds
Photographer: Paul van der Merwe - 2015
Inscription on memorial
Photographer: Paul van der Merwe - 2015
Die nuwe kerk se hoeksteenlegging was in Oktober 1892. Op die agtergrond is die ou kerk, wat die gemeente 63 jaar gedien het. Twee galerye van die ou kerk is deel gemaak van die nuwe kerk en is vandag (2015) nog in gebruik, 183 jaar nadat dit opgerig is.
(Morné van Rooyen 2015)

The laying of the cornerstone of the new church was in October 1892. In the background is the old church which served the congregation for 63 years. Two galleries of the old church were incorporated into the new one which today (2015) is still in use, 183 years after construction.

Photographer: Unidentified
Donkinstraat, Beaufort-Wes, in 1905. Munisipale ordonnansies van destyds het boomplantpligte aan inwoners opgedra. Die peerbome aan die hoofstrate het veral in die lente 'n feestelike atmosfeer geskep. Enkele van die bome is tot nasionale gedenkwaardighede verklaar, maar 'n eeu ná die foto geneem is, is Donkinstraat redelik boomloos. Links op die voorgrond is Beaufort-Wes se eerste "supermark", T.A. Thwaits central dealer drapery groceries ironmongery buyer. Voor sy veranda is 'n tentagtige bousel.
(Morné van Rooyen 2015)

Donkin Street, Beaufort-Wes, in 1905. Municipal ordinances of the time obliged residents to plant trees. The pear trees in the main streets created a festival atmosphere, especially in the spring. Some of these trees were declared national monuments, but a century after this photo was taken, Donkin Street is virtually tree-less. On the left in the foreground is Beaufort-West's first "Supermarket", T.A. Thwaits central dealer drapery groceries ironmongery buyer. In front of the verandah is a tent-like structure.
Photographer: TD Ravenscroft - 1905
Oblique view
Maeder et al. 1917:49

Photographer: Unidentified