J T Kemp: Somersetstraat 73, Graaff-Reinet

_____________________________________________________

Author:LE ROUX, S
In:Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis Vol. 10 nr. 2, November
Date:1996
Pages:pp.130-131
_____________________________________________________