Ikonografie van die dakhuis-en-boommotief in Joachim Patenier se Landskap met St. Christophorus en Pieter Breugel se Desidia

_____________________________________________________

Author:RAATH, H. & LE ROUX, S
In:De Arte vol. 69
Date:2004
Pages:pp. 62-76
_____________________________________________________