Aantekeninge in verband met die eerste Hollanderkorps (1899)

_____________________________________________________

Author:Ploeger, J
In:Africana Notes and News 12 March 1956 - December 1957
Date:1957
Pages:298-312
_____________________________________________________