Home
Upfront
Now Up
Books
Towns
Structures
People
Firms
Lexicon

Architrix : articulated bricks - artikuleerde stene

_____________________________________________________

Author:Wegelin, Hans
In:SA Architect Vol 11, Issue 9, Sep/Oct
Date:1991
Pages:40
_____________________________________________________ARTICULATED BRICKS

Economic and Management Sciences Building, University of Pretoria 1991

This modern rose window straddles a concrete floor slab and belies its sacred looks — its top half lights a waiting area, its bottom half a public toilet. The top half is glazed, with three opening sections per rose quarter window. The bottom half is fitted with fixed wire mesh panes for permanent ventilation.

The size of the window panes is 340 mm square, a size which is taken up in the two-tone imperial-sized brick cross as one-and-a-half bricks horizontally and four courses vertically, without having to cut any bricks. The brick outer skin is articulated in steps of 50 to 230 mm.

All masonry is solid, every course reinforced with galvanized wire ties, and a liquid rubber additive was added to the class 1 (10 MPa) mortar to improve adhesion.

Windows are of standard steel cottage sections. Panes (glass and wire mesh) are set in putty.

Architect: Samuel Pauw

Engineer: Burger Pretorius & Partners

ARTIKULEERDE STENE

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe¬gebou, Universiteit van Pretoria 1991

Dié moderne roosvenster sit wydsbeen oor 'n beton vloerblad en weerspreek sy sakrale voorkoms—die boonste helfte belig 'n wagarea, die onderste helfte 'n openbare toilet. Die boonste helfte se vensters is beglaas, met drie oopmaakdele per rooskwart, en die onderste helfte is toegerus met vaste draadmaas vir permanente ventilasie.

Die venster module is 340 mm vierkant, 'n grootte wat inpas in die tweekleur imperiale sierstene as een-en-'n-halfsteen horisontaal en vier stene vertikaal, sonder om stene te sny. Die buitewand artikuleer in trappe van 50 tot 230 mm.

Alle messelwerk is solied, elke laag bewapen met gegalvaniseerde draadbinte. 'n Vloeirubber bymiddel is bygevoeg in die klas 1 (10Mpa) mortel om binding te verbeter.

Vensters is van standaard staal huisprofiele. Ruite (glas en maas) is in stopverf geset.

Argitek: Samuel Pauw

Ingenieur: Burger Pretorius & Vennote