Die soeke na ’n planvorm vir Afrikaanse Gereformeerde kerkbou

_____________________________________________________

Author:LE ROUX, Schalk
In:Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis vol. 22 no. 2. Nov
Date:2008
Pages:pp. 20-44
_____________________________________________________